Nieuws

Het nieuwe AREI

Posted on

Vanaf 1 juni 2020 treedt het nieuwe AREI in werking en dit voor zowel bestaande als voor nieuwe installatie’s.

AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektrisch Installaties. Kort gezegd zijn dit een reeks voorschriften waaraan elektrisch materieel en elektrische installatie’s in BelgiĆ« moeten voldoen.

Het nieuwe AREI vervangt het oude integraal. Indien u zich afvraagt of uw huidig keuringsverslag nog voldoet kunnen we hier in kort zijn, ja. U hoeft enkel een nieuwe keuring te laten uitvoeren indien uw oud keuringsattest vervallen is of als u een grote uitbreiding uitvoert. Dit wilt niet zeggen dat u hierom volledig uw elektrische installatie hoeft te vernieuwen, er zijn afwijkende bepalingen voorzien voor de reeds in dienst zijnde installaties.

Wij hebben onlangs een opleiding gevolgd over het nieuwe AREI en we kunnen u dus raad geven en bijstaan indien u een keuring nodig acht of wanneer u een uitbreiding plant.